Neformālās izglītības programma: “Virtuālā un paplašinātā realitāte”
(VR/AR pulciņš skolēniem)

1. Programmas aktualitāte un nepieciešamības pamatojums.
Mūsdienās ikdiena nav iedomājama bez moderno tehnoloģiju izmantošanas. Grūti atrast kādu darba devēju, kas nepieprasa prasmes darboties ar datortehniku. Nākotnē gan izklaides industrija, gan ražošanas industrija arvien vairāk piesaistīs darbiniekus, kas ir apguvuši jaunās tehnoloģiju tendences. Virtuālā realitāte jau šodien ieņem būtisku lomu izklaides industrijā. Arvien vairāk uzņēmumu izmanto VR (virtuālo realitāti) lai saviem klientiem nodrošinātu modernu un augstas kvalitātes produktu apskati. Šīs tehnoloģijas – virtuālā realitāte un paplašinātā realitāte – jau šodien tiek izmantotas gan izglītības iestādēs, gan pētniecībā, kā arī vairākās industrijās. Programma ir nepieciešama, lai agrīnajā pamatskolas posmā skolēnus iepazīstinātu ar šo tehnoloģiju priekšrocībām, pamatprincipiem un sniegtu ieskatu, kā jēgpilni izmantot to sniegtās iespējas. Programmā ietverta 3d vides un objektu modelēšana, kas attīsta telpas izjūtu, loģisko domāšanu, aparatūras uzstādīšanu VR un AR izmantošanai. Priekšrocības tehnoloģiju izmantošanai zināšanu ieguvē.
2. Programmas mērķis.
Veicināt skolēnos radošumu, sniegt iespēju izstrādāt savus projektus virtuālajā vidē. Rosināt domāt abstrakti un veidot ap sevi drošu vidi gan tīmeklī, gan dzīvē.
3. Programmas uzdevumi.
Iepazīstināt skolēnus ar VR un AR tehnoloģijām (uzstādīšana, ekspluatācija)
Izskaidrot modelēšanas pamatprincipus un metodes, lai sasniegtu iepriekš izvirzītos mērķus un realizētu projektus.
Sniegt iespēju radīt katram savu individuālu projektu, darbu.

Detalizēta programma ŠEIT