- saziņa -

Sazinies ar mums

Sociālais uzņēmums SIA ``Grams Nākotnes``

Address: Latvia, Amatas nov. Drabešu pag. Kārļi "Eglaines"
Phone: 29610186
EMail: gramsnakotnes@gmail.com

Sociālais uzņēmums SIA “Grams Nākotnes” dibināts, lai veicinātu, popularizētu konkurētspējīgu izglītību. Sniegt izglītības pakalpojumus sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām, bērniem un jauniešiem. Sniegt pakalpojumus un nodrošināt servisu personām ar invaliditāti, pensionāriem, personām, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem vecumā no 15 gadiem, kā arī citām sociāli atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti.

2022. gadā, kā sasniedzamie mērķi, tiek izvirzīts sekojošais: izglītojošu ekskursiju organizēšana un neformālās izglītības programmu realizēšana.

Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”

(Projekta numurs: 9.1.1.3/15/I/001)

Biznesa projekta mērķis: Sniegt izglītības pakalpojumus informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā un popularizēt moderno tehnoloģiju izmantošanas iespējas gan izglītība, gan ikdienā ar mērķi uzlabot dzīves līmeni.

Sociālais uzņēmums ir piesaistījis ALTUM Granta finansējumu.